Végfelhasználói licencszerződés

Jelen Végfelhasználói licencszerződés a Várkonyi Erika egyéni vállalkozó által üzemeltetett WebWord Online Services interneten közzétett alkalmazásainak licencelését, használatát szabályozza, beleértve azok minden verzióját, szolgáltatását, alkalmazását és modulját is.

A felhasználó csak a jelen végfelhasználói licencszerződés összes feltételének elfogadását követően jogosult bármely WebWord alkalmazás letöltésére, telepítésére, használatára és/vagy frissítésére.

Amennyiben felhasználóként valamelyik ebben szereplő feltétellel nem értesz egyet, ne töltsd le a WebWord alkalmazást, de ha már letöltötted, úgy köteles vagy a birtokodban lévő összes WebWord alkalmazás valamennyi példányát törölni vagy egyéb módon megsemmisíteni.

Jelen végfelhasználói licencszerződés olvasatlanul történő elfogadása nem mentesíti a felhasználót a szerződésben foglaltak alkalmazása alól.

1. A LICENC MEGADÁSA

A WebWord Online Services (a továbbiakban: WebWord O.S.) ingyenes és fizetős alkalmazásokat tesz közzé. Jelen licencszerződés a WebWord O.S. valamennyi termékére és szolgáltatására vonatkozik, függetlenül attól, hogy a felhasználónak kell-e a használatért egyszeri vagy bármilyen időszakonként esedékes rendszeres díjat fizetnie. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a WebWord applikációi folyamatos internet-kapcsolatot igényelnek az alkalmazásokba integrált lekérdezések futtatásához, és 30 percnél hosszabb inaktivitás esetén újra be kell lépnie a programba.

A jelen licencszerződésben biztosított használati jog nem kizárólagos és nem átruházható. A licenc hatóköre a letölteni szándékozott WebWord csomag típusától, valamint az alkalmazás személyes vagy üzleti célú használatától függ. A WebWord O. S. elsősorban személyes használatra fejleszt alkalmazásokat, de nem zárja ki az egyedi megállapodáson nyugvó üzleti célú felhasználást sem.

2. KORLÁTOZÁSOK

A felek által aláírt egyedi külön megállapodás hiányában TILOS akár direkt, akár indirekt módon az alábbi tevékenységek végzése:

A licenc átadása, átruházása vagy továbblicencelése harmadik fél felé (legyen az magán- vagy jogi személy), valamint az alkalmazás használata vagy használatának engedélyezése harmadik fél szolgáltatásaiban.

Hibajavítást vagy más módosítást/adaptálást végezni bármely alkalmazásban; visszafejteni, dekódolni, visszafordítani, rekonstruálni vagy más módon helyreállítani a forráskódot vagy az alapul szolgáló ötletet, algoritmust, fájlformátumot és programozó- vagy csatolófelületet, valamint tilos bármely alkalmazást az emberek által olvasható egyéb formátumba konvertálni.

Az alkalmazások használata közben a felhasználó gépére a WebWord-adatbázisból letöltött adatokról, legyenek szövegesek vagy bármilyen más formátumúak, bármiféle elektronikus másolatot készíteni vagy azokat az alkalmazást megkerülve bármilyen más módon tárolni, kivételt képeznek ez alól a WebWord O.S. által külön csomagban engedélyezett saját listák, amelyeket a felhasználók saját maguknak visznek fel a rendszerbe.

Az alkalmazásokban található technológiai védelmi mechanizmusokat (TPM) megkerülni vagy a megkerülésükre szolgáló eljárást közzétenni.

Bármely alkalmazást a jelen végfelhasználói licencszerződésben kifejezetten engedélyezettől eltérő módon használni.

A WebWord Prémium csomagban hozzáférhető saját listák kizárólag a saját vagy a meghívott közösség nyelvtanulását elősegítő tartalommal tölthetők fel. Bármilyen más információ saját listában való tárolása a szolgáltatás bármiféle visszafizetési vagy egyéb kompenzációs kötelezettség nélküli azonnali megszüntetését vonja maga után. A WebWord O.S. fenntartja magának a jogot, hogy a saját listák tartalmát bármikor ellenőrizhesse vagy harmadik féllel ellenőriztesse ezen korlátozás betartatása érdekében.

3. TITKOSSÁG

A WebWord O.S. valamennyi alkalmazása olyan alkotórészeket (pl. algoritmus, üzleti logika) tartalmaz, melyeket bizalmas információnak kell tekinteni, azok üzleti titoknak minősülnek és saját vagy alvállalkozók/licencadók saját tulajdonát képezik; ideértve az egyedi programok és kapcsolódó csatolófelületek specifikus belső felépítésére és szerkezetére vonatkozó információkat is. Valamennyi WebWord-alkalmazást bizalmasan kell kezelnie, és meg kell előzni a bizalmas információk bárminemű felfedését.

4. JOGFENNTARTÁS

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazáshoz kapcsolódó szellemi tulajdonjog a WebWord O.S. és licencadóinak a tulajdonát képezi. A felhasználó bármely WebWord-alkalmazással kapcsolatban kizárólag a jelen végfelhasználói licencszerződésben átadott jogokkal és jogosultságokkal rendelkezik. A termék összes másolata a WebWord O.S. és licencadóinak a tulajdona, és minden az ezen végfelhasználói licencszerződésben kifejezetten át nem adott jog ezek tulajdona marad. Az alkalmazás részei tartalmazhatnak harmadik féltől származó szoftvereket, ideértve nyílt forráskódú szoftvereket is, melyeket azok forgalmazásához használt specifikus licenc előírásainak és feltételeinek megfelelően kell használni. A nyílt forráskódú és más harmadik féltől származó szoftverek és egyéb tartalmi elemek tulajdonjoga a mindenkori licencadóké marad. A termékben található bármely nyílt forráskódú vagy harmadik féltől származó szoftver jelen állapotában szerepel, és nem vonatkozik rájuk semminemű garancia.

5. ADATVÉDELEM

Jelen licencszerződés elválaszthatatlan részét képezi a WebWord O.S. külön Adatvédelmi szabályzata és adatkezelési tájékoztatója, mely a jogszabályoknak megfelelő adatvédelemmel kapcsolatos információkat tartalmazza. A WebWord O.S. alkalmazásainak letöltéséhez, telepítéséhez és használatához kötelező elfogadni ezt az Adatvédelmi szabályzatot és adatkezelési nyilatkozatot.

Nem személyes jellegű és névtelen adatokat a WebWord O.S. automatikusan gyűjthet a termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében, ideértve a szoftverfrissítések, a támogatás, a tartalom, a technológiai védelmi mechanizmusok és más szolgáltatások biztosításának elősegítését és fejlesztését is.

6. TARTALMI FRISSÍTÉS, TECHNOLÓGIA VÉDELMI MECHANIZMUSOK

Az optimális használat biztosítása érdekében időnként szükség lehet a szerverekkel vagy rendszerekkel való automatikus szinkronizálásra vagy frissítésekre. Ilyen tartalmat rendszertelen időközönként, különféle formátumban bocsátunk a rendelkezésedre. A WebWord alkalmazások technológiai védelmi mechanizmusokat tartalmazhatnak (például licenckulcs vagy kód), melyek meggátolják a korlátlan számú másolat készítését, vagy pedig a megvásárolt licenc függvényében időben, illetve funkcionalitásban korlátozzák az alkalmazás használatát. A WebWord alkalmazást kizárólag erre alkalmas elektronikai eszközön lehet futtatni, és az eszközön beállított időzónának és pontos időnek néhány percen belüli szinkronban kell lennie az adott időzóna tényleges pontos idejével.

7. DÍJAK

A WebWord O.S. jogosult az általa közzétett alkalmazások után akár egyszeri, akár rendszeres időközönként fizetendő díjat felszámítani. A WebWord O.S. alkalmazásai használatáért az ingyenes szoftverek kivételével rendszerint éves előfizetési díjat kér. Az egy éves időtartamra szóló előfizetések licencei az egy éves időtartam lejártakor automatikusan megszűnnek, amennyiben a felhasználó a lejáratot követő 7 napon belül nem újítja meg előfizetését.

A felhasználó elfogadja, hogy az alkalmazások letöltésének helyén közzétett fizetési feltételeknek megfelelően a feltüntetett díjat kifizeti a letöltés helyén használt fizetési rendszer által engedélyezett módon. Az árképzés módja és az aktuális árlista nem része jelen végfelhasználói licencszerződésnek, de a fizetős alkalmazások esetében a jelen licencszerződésben átadandó használati jog a felhasználó számára a fizetés megtörténtével lép életbe.

8. AZ EXPORT KORLÁTOZÁSA

A felhasználó elfogadja, hogy egyik WebWord alkalmazást sem használja, küldi, továbbítja vagy exportálja olyan országba vagy olyan személynek, amely vagy aki az EU exportkorlátozási szabályai alá esik, vagy ha ezt az EU közös kül- és biztonságpolitikai szabályzása (EU Common Foreign and Security Policy) bármely okból tiltja. A felhasználó az alkalmazás használatával elismeri, hogy nem lakik vagy tartózkodik ilyen országban, illetve nem áll ilyen ország ellenőrzése alatt. A felhasználó teljes mértékben felelős az alkalmazás használatáért.

9. GARANCIAVÁLLALÁS

A WebWord O.S. a vonatkozó törvényben meghatározott kereteken túl nem vállal garanciát a termék meghatározott célra való alkalmasságáért, illetve a termék használatából eredő közvetett és közvetlen károkért vagy elmaradt haszonért. A WebWord O.S. ezúton tanúsítja, hogy az általa publikált alkalmazások tulajdonjogával rendelkezik, és jogosult a felhasználási jog átadására. A garanciavállalás kifejezetten az alkalmazást jogszerűen letöltő felhasználóra vonatkozik, és nem adható tovább. A WebWord O.S. a felhasználók által kért helyreigazításokat határidő vállalása nélkül, díjmentesen végzi. A garanciális igény kizárt, ha az alkalmazás hibája rosszindulatú vagy helytelen felhasználásból vagy vírusból ered, illetve egy elérhetővé tett frissítés után lép fel.

10. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A WebWord O.S. alkalmazásai túlnyomórészt online letölthető termékek, amelyek a működéshez szükséges adatokat a távoli gépről folyamatosan töltik le, így azok használata függ az adott hálózat sebességétől. Az internet sebességétől és az adott hardware paramétereitől függő zökkenőmentes használattal kapcsolatban a WebWord O.S. kizár mindennemű felelősséget.

Továbbá nem vállal garanciát arra nézve, hogy a letöltendő, telepítendő alkalmazás specifikációi és funkciói megfelelnek a felhasználó igényeinek, valamint arra sem, hogy bármely adott alkalmazás megszakítások nélkül vagy hibáktól mentesen működik. A WebWord O.S. törekszik a felé jelzett hibák mielőbbi kijavítására, de ezért felelősséggel nem tartozik.

Továbbá nem vállal garanciát arra nézve, hogy a letöltendő, telepítendő alkalmazás specifikációi és funkciói megfelelnek a felhasználó igényeinek, valamint arra sem, hogy bármely adott alkalmazás megszakítások nélkül vagy hibáktól mentesen működik. A WebWord O.S. törekszik a felé jelzett hibák mielőbbi kijavítására, de ezért felelősséggel nem tartozik.

Nem felelős továbbá az adatmentésben bekövetkező hibákért, az adatok elvesztésért vagy megsérüléséért, illetve a kódoló algoritmus, a kapcsolódó kulcsok vagy más biztonsági intézkedések hibájáért. A WebWord O.S. nem vállal garanciát arra, hogy az alkalmazása harmadik fél termékeivel együtt tud működni, illetve hogy bármely alkalmazása a továbbiakban is elérhető lesz bármely harmadik fél online áruházában.

11. KÁRTALANÍTÁS

A felhasználó jóvátételre kötelezett, és nem támaszt semmiféle követelést a WebWord O. S.-sel szemben bármely olyan kötelezettség, veszteség, követelés vagy károsodás esetén (ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat is), melyet valamely harmadik fél a végfelhasználói licencszerződés bármely rendelkezésének felhasználó általi megszegése miatt, illetve a felhasználó hanyag vagy bűnös magatartása, és/vagy törvényszegése okán támaszt.

12. A MEGÁLLAPODÁS TELJESSÉGE

Jelen Végfelhasználói licencszerződés az Adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató című dokumentummal és a letöltés időpontjában érvényes árlistával együtt képezi a WebWord O.S. alkalmazásaira vonatkozó teljes megállapodást.

Abban az esetben, ha ezen végfelhasználói licencszerződés vagy ennek valamely része törvénybe ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, a felek megegyeznek abban az intézkedésben, amely a lehető legjobban tükrözi az érintett pont szándékát, és amely törvényes, érvényes és végrehajtható.

13. ILLETÉKES TÖRVÉNYKEZÉS

Jelen Végfelhasználói licencszerződést Magyarország törvényei szabályozzák. Minden, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a magyar Polgári Törvénykönyv, illetve a szerzői jogi törvény rendelkezései az irányadók. Ezen végfelhasználói licencszerződés semmilyen pontja nem célozza sem kifejezetten, sem hallgatólagosan más jogi vagy természetes személyek törvényes jogainak a megsértését.

A felek lemondanak a fentiekkel szemben mindennemű kifogásról a jelen végfelhasználói licencszerződéssel kapcsolatos bármely jogi esemény, per vagy eljárás esetén.

14. EGYEBEK

Jelen változat 2018. május 25-én lép életbe, ezzel minden korábbi dokumentum hatályát veszti, beleértve a mellékletek hatályosságát is. A szövegben található bármilyen eltérés, értelmezési probléma esetén a magyar nyelvű változat tekintendő irányadónak, az angol és német verziók tájékoztatási céllal készült fordítások.

Ha bármilyen kérdésed, észrevételed vagy aggályod van jelen Végfelhasználói licencszerződéssel kapcsolatban, kérjük, fordulj a WebWord O.S-hez az alábbi e-mail címen: info@webword.eu..

Copyright © 2018 WebWord Online Services. Minden jog fenntartva.

hu_HUHU
en_USEN_US hu_HUHU